Podmienky

Vyberáme z ponuky

Podmienky

Výkup

Pri výkupe vozidla sa cena stanovuje dohodou a kúpna cena je vyplatená ihneď v hotovosti, alebo prevodom na účet predávajúceho.


Predaj

Kúpna cena za predaj vozidla sa uhrádza kupujúcim vkladom, alebo prevodom na náš účet, pri predaji na úver sa uhrádza iba akontácia. Ihneď po vyplatení kúpnej ceny si kupujúci prevezme vozidlo aj s potrebnými dokladmi.


Sprostredkovanie

Predajnú cenu za vozidlo si určuje predávajúci, prípadne doporučíme cenu a po realizácii predaja má naša spoločnosť právo na províziu vo výške 5 % - min 150 EUR s DPH z predajnej ceny. Cenu je možné počas platnosti zmluvy zo strany predávajúceho znižovať za účelom urýchleného predaja.


Povinné doklady pri predaji vozidla

  • občiansky preukaz, ak zastupuje majiteľa vozidla iná osoba, je nutné splnomocnenie overené notárom
  • technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla
  • protokol o technickej a emisnej kontrole (STK, EK), ak je vozidlo staršie ako 4 roky
  • povinné zmluvné poistenie
  • plná moc na odhlásenie motorového vozidla /na našom tlačive/
  • výpis z obchodného registra, živnostenský list /firmy/

Stiahnúť tlačivo - "Plná moc k predaju a prevodu vozidla": .pdf (55kb), .doc (31kb), .zip (4kb)

EUROMOBILEX spol. s r.o., Račianska 111/A, 831 02, Bratislava

0903701941, info@euromobilex.sk

© 2015 EUROMOBILEX s.r.o.